IRM Slovakia, s.r.o.


Go to content

Main menu:


Referencie

hand

Spoločnosť IRM Slovakia s.r.o. v roku 2008 sústredila svoje zameranie do oblasti: poistenia, úverov, stavebného sporenia a dôchodkového doplnkového sporenia /DDS/.
Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti v roku 2008 bolo stavebno-montážne poistenie, poistenie majetku, súborové havarijné a zákonné poistenie pre viaceré renomované spoločnosti SR. Spoločnosť sa sústredila aj na životné poistenie, t.j. IŽP a kapitálové životné poistenie. IRM Slovakia s.r.o. pripravila pre svojich klientov viacero hypotekárnych úverov v rámci SLSP a ČSOB. Uzavrela cca 200 účastníckych zmlúv dôchodkového doplnkového sporenia pre všetky spoločnosti na trhu SR.


IRM Slovakia, s.r.o./ 2009

Back to content | Back to main menu